Devlet Destekli Krediler

tarafından
763
Devlet Destekli Krediler

Devlet Destekli Krediler

  Sosyal devlet ilkesi uyarınca işsizliği önlemek emeliyle yapılan yardımlar ve teşvikler ile ülkemizde kendi işini yapmaya başlayan çoğu müessese ve kuruluşlar bulunmaktadır. İş kurmak, işini büyütmek, geliştirmek ve projelerinizi hayata geçirmek başka bir deyişle emeliniz teşebbüsçülük ile bir şeyler yaparak geçiminizi sağlamak ise, devlet her vakit sizin destekçinizdir.

 

 

 

 

 

 

 

Bunun için devlet sizlere kredi kimi sektörlerde kredi olanağı sağlamaktadır. Bu sektörlerle oluşturulan destek kredilerini şu şekilde sıralamak olası olacaktır.

Esnaf Destek Kredileri:

Devlet, yatırım yapan ve iş kurmak isteyen, aktif halde işyeri bulunan küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri ve esnafları desteklemek için çeşitli kaynaklar ile krediler vermektedir. Bu krediler bankalar, KOSGEB, BEBKA, Kooperatifler, Dernekler vb. Kuruluşlar aracılığıyla teşebbüsçüye verilmektedir. Devletin esnaf destek kredilerini almak isteyen teşebbüsçülerin evvela hazırlamış olduğu iş tasarısı ile devlet müesseselerine müracaat etmelidir. Müracaat koşullarına uyulduğu takdirde fertler devletin desteği ile oluşturulan kredileri almaya hak kazanabilirler.

Devlet Destekli Hayvancılık Kredileri:

Devlet, yerli imalatı desteklemek kasıtıyla küçükbaş, büyükbaş, arıcılık, balıkçılık, barınak yapımı, traktör ve zirai aletler ile benzeri alanlarda yatırım yapmak isteyenlere devlet destekli hayvancılık kredisi vermektedir. Bu krediler KOSGEB, Tarım Kooperatifleri, devlet bankaları tarafından verilmektedir. Kuruluşlar aynı kredileri vermektedir. Sözgelimi KOSGEB canlı hayvan alımı için devlet destekli kredi vermez iken, hayvan barınağı yapımı, tarım aletleri alımı, süt sağma makinesi alımı gibi işler için devlet destekli hayvancılık kredisi vermektedir. Devlet destekli kredi almak isteyen teşebbüsçülerin, yapmak istedikleri iş konusunda iş tasarısı hazırlamaları ve bu iş tasarısı çerçevesinde istenen koşulları öğrenerek devlet destekli kredi müracaatı yapmaları gerekir. Zira istenen şartlar farklık gösterebilir. Örneğin Ziraat bankasının devlet destekli kredi verirken istediği şartlar değişik, KOSGEB’in istediği şartlar farklıdır. Bu yüzden koşulları ve müracaat şartlarını alakalı müesseselerden teferruatlı bir şekilde öğrenmelisiniz.

Devlet Destekli Krediler

Devlet Destekli Krediler

Devlet Yardım Kredisi:

Vaziyeti olmayan aileler için, devlet bu ailelere yardım etmektedir. Bu yardım çoğunlukla halk arasında devlet yardım kredisi olarak bilinir.

Devlet parasal vaziyeti olmayan ve bunu vesika ile ispat etmiş herkese belli miktarlarda maddi yardım yapmaktadır. Bu konuda da fertleri düşünerek onların zor vaziyette kalmamaları geçimleri sağlamaları için kimi kredi imkânları sunmuştur. Bu krediyi alabilmeniz için maddi vaziyetinizin bu krediyi almayı hak kazanacak düzey de olması gerekmektedir. Ters takdirde vaziyetinizin iyi olması veya hayat sıkıntısına düşürmeyecek seviye de olması vaziyetinde bu krediyi alabilmeniz.

50 Bin TL’lik Devlet Destekli Hibe Kredileri:

2016 senesinde verilmeye başlanan 50.000 TL devlet destekli hibe kredisi ve 100.000 TL sıfır üremli devlet destekleme kredisinin koşulları bulunmaktadır. Teşebbüsçülerin bu koşullara uyması vaziyetinde devletin fertlere sağlamış olduğu bu kredilerden istifade edebilirler. Bu krediler alabilmek için uyulması şart olan koşulları ise şu şekilde sıralamak olasıdır.

  • 18 yaşını doldurmuş olmak
  • Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak
  • KOSGEB’in hazırlamış olduğu eğitim kurslarını muvaffakiyet ile bitirmek
  • Rastgele bir legal takibe maruz kalmadan yaşamını sürdürmek

Bu şartlara uymanız vaziyetinde devletin sizlere sağlamış olduğu bu krediden de faydalanmanız mümkün olacaktır.

Devlet Destekli Krediler

Daha fazla bilgiye ulaşmak için http://askredi.com/ sitesine gidebilirsiniz