İslam Dini’nde Dualar

tarafından
705
İslam Dini’nde Dualar

İslam ve birçok kıtada birçok ulusa yayılmış semavi dinlerin en sonuncusu olarak bilinmektedir. Ancak yaşadığımız dönemde İslam coğrafyasına uygulanan yaptırımlar ve İslam coğrafyasında yaşanan savaşlar nedeniyle birçok farklı güç tarafından ortaya konulan İslam algısı aslında gerçek anlamda İslam’la hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İslam bir hoşgörü dinidir bunu gerçekten dinimizin kutsal kitabı Kuranı Kerimi okuyan anlayan ve yorumlaya bilen herkes kolayca anlayabilir. Ancak yaşadığımız toplumda ve İslam coğrafyasında İslam’ın doğru bir şekilde anlaşılamaması için yapılan birçok algı oyunu bulunmaktadır. Ortaya İslam adı altında çıkarılan örgütlerin yaptığı vahşi katliamlar İslam dini mensubu olmayan ve bu dini bilmeyen birçok kişi üzerinde İslam’ın gerici ve hatta şiddet eğilimi olduğunu göstermeye çalışmaktadır. Ancak dinimiz ilk yıllarından itibaren hoşgörülü bir din olması nedeniyle birden fazla kıtada 1.57 milyon insan tarafından benimsenmiştir. İslam dininin ilk ayeti kerimesi Oku ile başlar.

Buradan da İslam’ın bilime ne kadar önem verdiği görülmektedir. Kutsal kitabımızda geçen ayetlerin birçoğunda günümüzde yeni keşfedilen buluşların daha önceden haber verildiği de birçok araştırmacı tarafından göz önüne koyulmuştur. Ancak yine de İslam coğrafyası üzerinde oynanan oyunların gereği olarak İslam’ın bu yüzünün aks ettirilmemesi oldukça elzem bir durumdur. Bunun yanı sıra İslam kültürü ile yetiştiği düşünülen ancak İslami değerlere uygun yaşamayan birçok insan ve çocuk İslam kültürünün zedelenmesine neden olmaktadır. Günümüzde sosyal medyanın hemen hemen herkes tarafından kullanılıyor olması ve belli moda akımlarının ülkeler arasında hızlı bir şekilde yayılması İslam’ın ötekileştirilmesi olarakta algılanmaktadır. Sorarsanız İslam dinine mensup olan birçok gencimiz İslam dinine ait birçok bilgiyi bilmemektedir. Bu aslında çocuklarımız kadar ailelerinde suçudur. Çünkü birçok aile zaten kendisinin de bilmediği bu tarz bilgileri çocuklarına verememektedir. Aslında her Müslüman’ın görevi imanlı bir kul Peygamber Efendimize layık bir ümmet yetiştirmek ve bir ümmet olmaktır.

Bu acı gerçeklerin yanı sıra bu coğrafyada her şeye inat İslam dinine uygun şartlarda yetişen ve İslam dinini yaşamaya hevesli birçok gencimiz de bulunmaktadır. Bunlar için yine bilgi kaynağı internettir. İnternet üzerinde bulunan birçok dini sayfada dinimize ait birçok gerçek kıssa, ayet, hadis bulunmaktadır. Kutsaldinislam.com sayfası da bu dini sayfalar arasında en çok dikkat çekenlerden biridir. Bu sayfada yer alan dualar birçok müminin sıkıntılarını gidermesinde yardımcı olacak niteliktedir İslam dininde dualar çok önemlidir birçok hastalığın çaresi birçok sıkıntının kurtuluşu ve birçok derdin dermanı da dualarda gizlidir. Bu nedenle dua etmek insanlara olumlu yönde bir etki sağlar ve bunun ötesinde isyana teşvik etmeyi de engeller. İslam’da kaza ve kader inancı her şeyin önünde gelmektedir. Bu nedenle dualarla tevekkül sahibi olan Müminler içsel dünyalarını rahatlatmanın yanı sıra isyana da varmamaktadırlar. Çünkü bilirler ki yüce yaradan ol derse olur her şey, dinimizin vecibelerini bu kadar güzel olması ancak anlaşılamaması oldukça üzücüdür. İslam özünde sevgiyi barındıran merhameti barındıran bir dindir, günümüzde bunların yanlış yorumlanması şeriat kurallarının belli kesimlerin çıkarlarına göre yorumlanması İslam’ı oldukça karalar duruma gelmiştir.

Kuranı Kerim’de geçen birçok ayette hoşgörünün üzerinde durulmaktadır. Peygamber efendimizin hayatından da çıkaracağımız örnekler vardır. Muhakkak ki yaşadığı hayat ve zorluklara rağmen isyana varmayan bir lokma ekmeği bir taştan yastığa tamah eden bir Peygamberin ümmeti olarak doyumsuz ruhumuzu bir kenara bırakmanız ve sabır duası gerekmektedir. Yine aynı sayfa üzerinden dünyevi sıkıntılardan kurtulmak için ulaşacağınız sıkıntı duası ile şiir ve sıkıntılarınızı dua ederek aşmayı ve peygamber efendimize layık bir ümmet olmayı başarabilirsiniz.