Sap Nedir, Nasıl Kullanılır ?

tarafından
11433
Sap Nedir, Nasıl Kullanılır ?

 

 Systems Analysis and Program Development bir şirketin, herhangi bir departmanın ya da herhangi bir sürecinin bilgisayar ortamına aktarılmasını ve takibini sağlayan yazılım uygulamasıdır. Kullanıcı şirket bütün verilerini bu yazılım yardımıyla bilgisayar ortamına taşıyabilir.

SAP’ın en önemli özelliklerinden biri de bir den fazla parçasının bulunmasıdır. Birden fazla parça demek şirketin her departmanına uygun bir parça bulunması anlamına gelmektedir. Bütün parçaların başında bu konuda eğitim almış biri bulunmakta ve bütün parçalar birbirine bağımlı olarak çalışmaktadır.

SAP’ın Parçaları

Production Planning           Türkçesi Üretim planlama parçası olan bu parça üretimle ilgili tüm verileri SAP üzerinden bilgisayar ortamına aktarmaya yarar.

Materials Management      Türkçesi malzeme yönetim parçasıdır. Şirkette kullanılan bütün malzemelerin satın alınması, kullanılması ya da bozulması gibi verileri SAP aracılığıyla bilgisayar ortamına aktarır.

Sales and Distrubition         Adından da anlaşılacağı gibi satış ve dağıtım parçası şirketin yapmış olduğu satışlar, fatura bilgileri, iade edilen ürünlerin bilgileri vb. olmak üzere bilgisayar ortamında takibini sağlar

Financial Accounting           Finans ve hesap parçası şirketin tüm girdi ve çıktılarını kayıt altına alarak bilgisayar ortamında saklamasına olanak verir. Şirketlerin gelecek planları yapması konusunda finans ve hesap parçası çok önemli yer alır.

Controlling   Bu parça şirketler karlılık ve maliyetlerini hesaplamada kullanırlar. Karlı ve daha maliyetli olan alanları belirlerler ve karlı oldukları alanlara yönelirler.

Project System         Şirket tarafından hayata geçirilen projelerle ilgili verileri kapsayan parçadır

Basis: SAP      Sisteminin beynidir demek yanlış olmayacaktır çünkü sistemin kurulumunu ve doğru çalışıp çalışmadığını denetleyen parçadır.

Human Resources    Şirketin insan kaynakları departmanıyla ilgili verileri SAP üzerinden bilgisayar ortamına aktarır

Plant Maintenance Bakım onarım parçası tam olarak kullanıcının nasıl kullandığına bağlı olarak çalışmakla birlikte. Şirketin sorun yaşanan konularıyla ilgili bakım ve düzeltme yapmasına yarayan parçadır.