Trafik Kazası İle Oluşan Tedavi Giderlerinin Tazmininde Husumet

tarafından
914
Trafik Kazası İle Oluşan Tedavi Giderlerinin Tazmininde Husumet

Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedellerinden 6111 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 25.02.2011 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu sorumludur. Tüm hukuk bürosu ve avukatlarında haberdar olduğu bu konu titizlikle belirtilmiştir. Burada tedavi giderinin trafik kazası neticesinde oluşan yaralanma ile illiyet bağının bulunması ve bu sağlık kurum ve kuruluşları tarafından tedaviye yönelik olarak yapılan sağlık hizmetlerinin kanun kapsamında olması gerekmektedir. Bunun dışındaki tedavi giderlerinden yani Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sorumluluğunda olmayan tedavi giderlerinden yine sürücü, işleten ile araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi ve bunların sorumluluğunu poliçe kapsamında üstlenen sigorta şirketinin sorumluluğu devam edecektir. Detaylı bilgiler içinde uzman bir avukata danışmanızı tavsiye etmekteyiz.

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 91. maddesi ve Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları A-1. maddesinde, sigortacı poliçede belirtilen aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar temin edeceği, düzenlenmiştir. Karayolları Trafik Kanuna göre, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorunludur. Bu zorunlulukları uzman bir avukata sorarak tüm detaylarına kadar öğrenebilirsiniz.

 

 

Sigorta poliçesinde belirtilen, motorlu aracın işletilmesinden kaynaklanan kaza sebebiyle sigorta şirketi zarar görenlerin tedavisi için ödenen giderleri zorunlu olarak teminat altına alır. Avukat danışma hattı telefonlarından bu teminatlar hakkında bilgilere sahip olabilirsiniz. Sigorta şirketinin yasadan ve sözleşmeden doğan bu yükümlülüğü, 6111 Sayılı Kanun ile getirilen düzenleme ile sona erdirilmiş bulunduğundan 2918 Sayılı Kanun’un 98. maddesinde belirtilen tedavi giderleri yönünden sorumluluk Sosyal Güvenlik Kurumundadır.

https://vegahukuk.com/